Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Paramedici

Artsen en verpleegkundigen spoedeisende hulp: Werken met een meldcode

Deze e-learning gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De KNMG-meldcode is daarbij leidraad. De e-learning is voor Medisch personeel met de zorg voor volwassenen, ouderen en OOK kinderen. Artsen, PA,verpleegkundig specialisten,  verpleegkundigen en paramedici (voorbeeld: SEH-arts, SEH-verpl, orthopeed, kaakchirurg, poli verpleegkundige KNO)
Raadpleeg ook het Radboudumc protocol 058432 op het Qportaal.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Artsen en verpleegkundigen: Werken met een meldcode huiselijk geweld tegen volwassenen

In deze e-learning leer je het signaleren van huiselijk geweld en het handelen volgens de KNMG-meldcode huiselijk geweld. De e-learning is voor medisch personeel met de zorg voor volwassenen, ouderen (artsen, PA, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, paramedici en therapauten). Raadpleeg ook het Radboudumc protocol 058432 op het Qportaal.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Basic Life Support (e-learning)

Reanimatie is het geheel van handelingen voor herstel van circulatie en of ademhaling. Niet alleen als burger, juist ook als zorgprofessional kom je in aanraking met kwetsbare groepen mensen. De kans dat je iemand moet reanimeren is daardoor in een zorginstelling nog groter. Leer daarom hoe je moet handelen bij reanimatie. Dan ben je goed voorbereid om in de praktijk optimaal te kunnen presteren, zodat het slachtoffer de grootste kans heeft de reanimatie te overleven.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Acute zorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Bedienen van de OK tafel (E-learning)

OK tafels zijn er met een vaste en losse zuil. Aan beide soorten tafels wordt in deze e-learning aandacht besteed.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Acute zorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

BLS-AED

Radboudumc medewerkers die vallen onder de doelgroepen zoals omschreven in Qportaal document 050483 zijn verplicht om 1 keer per 2 jaar deze Basic life support training te volgen.

Let op; ter voorbereiding op de praktijkles dien je de verplichtte e-learning 'Basic Life Support' te doorlopen, je vindt deze onder het tabblad 'Lesmateriaal'.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Vitaal bedreigde patiënt
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Crew Resource Management (CRM) basistraining op aanvraag per werkplek

Op interactieve wijze wordt het multidisciplinaire werkplekteam zich bewust van de eigen menselijke feilbaarheid en het belang van teamwork om de risico's van feilbaarheid te ondervangen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 260.-
 • Vanaf: Geen planning

Crew Resource Management (CRM) basistraining open inschrijving

Op interactieve wijze wordt de multidisciplinaire groep zich bewust van de eigen menselijke feilbaarheid en van het belang van teamwork om de risico's van feilbaarheid te ondervangen.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 280.-
 • Vanaf: 13-06-2019

Crew Resource Management (CRM) refreshertraining

Op interactieve wijze wordt de basiskennis over CRM opgefrist en verdiept op een voor uw team actueel thema.  Aan het eind van de training is het werkplekteam in staat om te formuleren wat er al goed gaat op de afdeling en welk aspect zij graag als eerste verder willen verbeteren. Het team heeft geoefend met 1 of meer van de CRM vaardigheden.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 160.-
 • Vanaf: Geen planning

Crew Resource Management (CRM) schakeltraining kindergeneeskunde

Op interactieve wijze wordt het multidisciplinaire werkplekteam zich bewust van de eigen menselijke feilbaarheid en het belang van teamwork om de risico's van feilbaarheid te ondervangen.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 160.-
 • Vanaf: Geen planning

Gebruik van de CO2 laser (E-learning)

De CO2 laser wordt door de KNO arts gebruikt om afwijkingen in de larynx en pharynx te behandelen.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Acute zorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2 3 4