Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Huisartsen

Artsen en verpleegkundigen spoedeisende hulp: Werken met een meldcode

Deze e-learning gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De KNMG-meldcode is daarbij leidraad. De e-learning is voor Medisch personeel met de zorg voor volwassenen, ouderen en OOK kinderen. Artsen, PA,verpleegkundig specialisten,  verpleegkundigen en paramedici (voorbeeld: SEH-arts, SEH-verpl, orthopeed, kaakchirurg, poli verpleegkundige KNO)
Raadpleeg ook het Radboudumc protocol 058432 op het Qportaal.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Artsen en verpleegkundigen: Werken met een meldcode huiselijk geweld tegen volwassenen

In deze e-learning leer je het signaleren van huiselijk geweld en het handelen volgens de KNMG-meldcode huiselijk geweld. De e-learning is voor medisch personeel met de zorg voor volwassenen, ouderen (artsen, PA, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, paramedici en therapauten). Raadpleeg ook het Radboudumc protocol 058432 op het Qportaal.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Avondcyclus Jeugdgezondheidszorg

In de avondcyclus Jeugdgezondheidszorg; kinderen van A t/m Z staan we op 8 avonden uitgebreid stil bij onderwerpen die met regelmaat de revue passeren in de spreekkamer, maar ook bij zeldzamer problematiek.

I.v.m.Corona pandemie vinden de avond tot en met de zomer digitaal plaats.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 95.-
 • Vanaf: Geen planning

Beter samen beslissen

Deze module is een combinatie van individuele observaties, interviews en een analyse, gevolgd door een gezamenlijke intervisie. Op die manier kunnen we in korte tijd voor een groot leereffect zorgen. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Compassievol leiderschap in de zorg

Na de verdiepingsdag ben je beter in staat vanuit zelf-compassie te leven en te werken, en compassievol andere mensen en je team te leiden en met anderen samen te werken. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: Leidinggeven
 • Prijs: € 295.-
 • Vanaf: Geen planning

Ethiek in de Huisartspraktijk

In Ethiek in de Huisartspraktijk staan we stil bij de morele dimensie van uw handelen als huisarts.  
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: Overige
 • Prijs: € 1.475.-
 • Vanaf: Geen planning

Huiselijk en Seksueel geweld

Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deze cursus leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen. Deskundige zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.  
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: Eerstelijns zorg
 • Prijs: € 495.-
 • Vanaf: Geen planning

Mindful leiderschap voor artsen en (zorg)leidinggevenden

Na het volgen van deze leergang ben je onder andere beter in staat om krachtig, inspirerend en verbindend leiding te tonen, tijdig stressignalen te herkennen, meer rust en balans te ervaren, effectiever met (werk)druk en stress om te gaan en met meer aandacht te communiceren. De leergang is bedoeld voor medici.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: Persoonlijk leiderschap
 • Prijs: € 1.950.-
 • Vanaf: Geen planning

Ouderenmishandeling

Deze e-learning gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van ouderenmishandeling. De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is daarbij leidraad. De e-learning is voor artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten (i.o.). Raadpleeg ook het Radboudumc protocol 058432 op het Qportaal.
Accreditatie:
•Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): in aanvraag
•Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 1 punt
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: Overige
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

SmartTyping

Het gebruik van EPIC is hier in huis niet meer weg te denken. Ook wordt Word nog volop gebruikt. Toch typt slechts een klein deel van jullie blind en met 10 vingers. Dit betekent dat er iedere dag veel tijd verloren gaat. Dat kan beter!
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: Overige
 • Prijs: € 275.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2