Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Overige professionals

Procedurele sedatie en analgesie (PSA) verpleegkundigen (training)

Let op: ter voorbereiding op de training dien je de verplichte E-learning 'Procedurele Sedatie en Analgesie te doorlopen. Je vindt deze onder het tabblad 'Lesmateriaal'.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de scholingseisen voor zorgprofessionals betrokken bij een patient die onder PSA een behandeling ondergaat buiten de operatiekamers aangescherpt. Alle betrokken zorgprofessionals dienen specifiek getraind te zijn op het gebied van PSA en op het gebied van bewaking en ondersteuning van vitale parameters tijdens PSA. Deze training is zowel een basis als een refresher training voor de doelgroepen die deze verplichting hebben (zie ook Qportaal doc; 050483)

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Thema: Vitaal bedreigde patiënt
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: 07-09-2021

Acute Pediatric Burn Course (APBC)

Deze cursus is gericht op de opvang en de eerste 24 uur van kinderen met ernstige brandwonden. Een adequate behandeling gedurende de eerste 24 uur na het ongeval is niet alleen bepalend voor de overleving van het kind maar ook voor zijn kwaliteit van leven.

INSCHRIJVEN? Doe dat via de linken in de Uitgebreide beschrijving en dus niet op het blok inschrijven klikken

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Thema: Acute zorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: 01-07-2021

Avondcyclus Jeugdgezondheidszorg

In de avondcyclus Jeugdgezondheidszorg; kinderen van A t/m Z staan we op 8 avonden uitgebreid stil bij onderwerpen die met regelmaat de revue passeren in de spreekkamer, maar ook bij zeldzamer problematiek.

I.v.m.Corona pandemie vinden de avond tot en met de zomer digitaal plaats.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 95.-
 • Vanaf: Geen planning

Basic Life Support (e-learning)

Reanimatie is het geheel van handelingen voor herstel van circulatie en of ademhaling. Niet alleen als burger, juist ook als zorgprofessional kom je in aanraking met kwetsbare groepen mensen. De kans dat je iemand moet reanimeren is daardoor in een zorginstelling nog groter. Leer daarom hoe je moet handelen bij reanimatie. Dan ben je goed voorbereid om in de praktijk optimaal te kunnen presteren, zodat het slachtoffer de grootste kans heeft de reanimatie te overleven.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Thema: Acute zorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Bedienen van de OK tafel (E-learning)

OK tafels zijn er met een vaste en losse zuil. Aan beide soorten tafels wordt in deze e-learning aandacht besteed.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Thema: Acute zorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Bewegingsstimulatie: M2 revaliderende mobilisatie

Recent of al wat langer geleden heb je module 1 gevolgd. Tijdens module 1 ‘revaliderende mobilisatie’ heb je een aantal bewegingsprincipes leren toepassen bij de passieve patiënt. In module 2 ga je een stapje verder. Hierin staat de deelactieve patiënt centraal die door jouw ondersteuning bewegingen zelf kan inzetten, zijn inspanning met behulp van jou kan verminderen en hierdoor in zijn zelfcontrole wordt bevorderd. Hiervoor leer je aanpassingen in de verschillende bewegingspatronen. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Prijs: € 490.-
 • Vanaf: Geen planning

Bewegingsstimulatie: M3 gezondheidsontwikkeling

Recent of al wat langer geleden heb je module 1 en 2 gevolgd. Tijdens deze modules, preventieve mobilisatie en revaliderende mobilisatie heb je een aantal bewegingsprincipes leren toepassen bij verschillende patiënten. In module 3, gezondheidsontwikkeling, ga je een stapje verder. Hierin ga je de 3-fases van de mobilisatie in de dagelijkse zorghandelingen integreren. Met andere woorden zelfcontrole bevorderen tijdens de zorg. Verder leer je de zelfstandigheid van de patiënt in dagelijkse handelingen te meten, tijdens de zorg te trainen en dit vervolgens in een mobilisatieplan op te schrijven. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Prijs: € 490.-
 • Vanaf: Geen planning

Bewegingsstimulatie: M4 efficiënte gezondheidsbevordering

Recent of al wat langer geleden heb je module 1 tot en met 3 gevolgd. Tijdens deze modules zijn de onderwerpen preventieve mobilisatie, revaliderende mobilisatie en gezondheidsontwikkeling aan bod gekomen. Je hebt een aantal bewegingsprincipes leren toepassen bij verschillende patiënten én met behulp van de drie mobilisatie-fases zelfcontrole bij patiënten bevordert tijdens de zorg.
In deze module ga je verder met het stimuleren van de eigen beweging van zieke en immobiele patiënten. Je gaat mee met de natuurlijke beweging van de patiënt, wat het genezingsproces bevordert. Je leert je bewegingen aan de voorwaarden van de patiënt aan te passen. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Prijs: € 430.-
 • Vanaf: Geen planning

BLS/AED training door de OK

Dit is een extra training, georganiseerd door de afdeling OK, voor Radboudumc medewerkers van de OK met direct patiëntencontact.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Thema: Vitaal bedreigde patiënt
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

BLS-AED

Radboudumc medewerkers die vallen onder de doelgroepen zoals omschreven in Qportaal document 050483 zijn verplicht om 1 keer per 2 jaar deze Basic life support training te volgen.

Let op; ter voorbereiding op de praktijkles dien je de verplichtte e-learning 'Basic Life Support' te doorlopen, je vindt deze onder het tabblad 'Lesmateriaal'.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Overige professionals
 • Thema: Vitaal bedreigde patiënt
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2 3 4 5 6 7 8 9