Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: Coaching en loopbaan

A5 Training Beter Werken met Autisme

De training is gericht op het verbeteren van communicatie, samenwerken en structureren van het werk. Zo wordt de inzetbaarheid van werknemers met autisme vergroot en de kans op uitval verkleind. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 2.950.-
 • Vanaf: Geen planning

Begeleide intervisie

Met begeleide intervisie ondersteunen wij professionals in hun leertraject. De professionals ondersteunen en adviseren elkaar aan de hand van een werkprobleem.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Coaching (individueel)

Hoe bewaak ik beter de balans werk-privé? Hoe krijg ik meer structuur in mijn werk? Hoe kan ik mij zichtbaarder profileren? Hoe kan ik omgaan met stressvolle situaties?
Bij coaching krijg je de unieke aandacht voor die punten waarin je je verder wilt ontwikkelen!

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 95.-
 • Vanaf: Geen planning

Coaching volgens de Voice Dialogue methodiek (individueel)

In deze coaching maak je op een speelse wijze kennis met Voice Dialogue. Je onderzoekt de verschillende kanten van je persoonlijkheid. Deze lichtvoetige methode laat je beseffen dat sommige kanten veel invloed op je leven hebben en andere minder. Na de coaching ben je je meer bewust van die betekenis en invloed. Je kunt een dilemma met andere ogen bekijken en daardoor soms ook andere keuzes maken.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 460.-
 • Vanaf: Geen planning

Communicatie & Mindfulness (vervolgtraining MBSR/MBCT)

Als u een mindfulness basistraining heeft afgerond en u wilt uw instrumentarium voor mindfulness verbreden en verdiepen dan kunt u deelnemen aan deze interpersoonlijke mindfulnesstraining. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 250.-
 • Vanaf: Geen planning

Compassie & Mindfulness (vervolgtraining MBSR)

De training Compassie & Mindfulness is een vervolgtraining die een aanvulling en verdieping is op de mindfulness basistraining (MBSR). Compassie is een kwaliteit van het hart die ons kan helpen om met meer gemak en vriendelijkheid aanwezig te zijn in moeilijke situaties in ons leven, zoals we die allemaal bij momenten tegen komen. In de basistraining mindfulness hebben we reeds ervaren dat, hoe meer we ons verzetten tegen wat onvermijdelijk is, des te meer pijn en lijden dit veroorzaakt. Omdat pijn en lijden nu eenmaal onvermijdelijk zijn, hebben we vriendelijkheid en compassie voor onszelf en anderen nodig.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 250.-
 • Vanaf: Geen planning

Gesprek over mijn loopbaan (individueel)

Wil je ondersteuning bij het uitstippelen van je loopbaan? Of wil je met een professional sparren over je persoonlijke ontwikkeling? Dan kun je terecht bij de loopbaanadviseurs van HR.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 85.-
 • Vanaf: Geen planning

HARRIE training

Uit onderzoek komt naar voren dat het hebben van een collega-werknemer op de werkvloer die iemand met een beperking aan de zijlijn begeleidt een positieve invloed heeft op de arbeidsrelatie en de duurzaamheid. Deze collega-werknemer moet volgens het onderzoek over bepaalde kwaliteiten beschikken. Te weten; Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk, afgekort HARRIE.   Voor iemand die deze rol van HARRIE (buddy) op zich neemt is er een speciale training ontwikkeld door CNV jongeren en Vilans. Het is een tweedaagse training waarin je  wordt opgeleid tot Harrie. Deze training is ontwikkeld voor mensen die als Harrie zullen gaan functioneren of die dit al doen. In deze training krijg je informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en tools om je te helpen bij de begeleiding. Daarnaast is er in de training ook veel ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: 24-10-2019

Loopbaanadvies inloopspreekuur

Graag meer informatie en/of een kort advies over je loopbaan? Kom dan naar het inloopspreekuur loopbaanadvies op maandag van 12:00 tot 13:00 uur of donderdag van 15:00 tot 16:00 uur op het Medewerkersplein (route 528). Hier kun je zonder afspraak binnenlopen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Minfulness Based Stress Reductie (MBSR) training

Mindfulness betekent: ‘Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben.’ Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken.
Mindfulness leert je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van je gedachten, gevoelens en emoties. De training leert je bewuster stil te staan bij jouw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes. Hierdoor kun je effectiever omgaan met stress.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Coaching en loopbaan
 • Prijs: € 455.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2