Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: E-learning

Artsen en verpleegkundigen spoedeisende hulp: Werken met een meldcode

Deze e-learning gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De KNMG-meldcode is daarbij leidraad. De e-learning is voor Medisch personeel met de zorg voor volwassenen, ouderen en OOK kinderen. Artsen, PA,verpleegkundig specialisten,  verpleegkundigen en paramedici (voorbeeld: SEH-arts, SEH-verpl, orthopeed, kaakchirurg, poli verpleegkundige KNO)
Raadpleeg ook het Radboudumc protocol 058432 op het Qportaal.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Artsen en verpleegkundigen: Werken met een meldcode huiselijk geweld tegen volwassenen

In deze e-learning leer je het signaleren van huiselijk geweld en het handelen volgens de KNMG-meldcode huiselijk geweld. De e-learning is voor medisch personeel met de zorg voor volwassenen, ouderen (artsen, PA, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, paramedici en therapauten). Raadpleeg ook het Radboudumc protocol 058432 op het Qportaal.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Artsen: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling

Deze e-learning gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van kindermishandeling. De KNMG-meldcode is daarbij leidraad. De e-learning is voor artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten (i.o.) die werken met kinderen. Raadpleeg ook het Radboudumc protocol 044752 op het Qportaal.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Bedienen van de OK tafel (E-learning)

OK tafels zijn er met een vaste en losse zuil. Aan beide soorten tafels wordt in deze e-learning aandacht besteed.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Bestellen in Oracle

Om bestellingen te kunnen plaatsen in Oracle, dien je deze E-learning met een voldoende af te ronden. Als voorbereiding hierop gebruik je de informatie en video's die staan op de volgende webpagina: https://radboudumc.learningspaces.nl/s/Pu5bvv_5H0MqSYogF99UMA
Alle toetsvragen die aan bod komen in de E-learning, gaan over deze inhoud.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Blaaskatheter man

In deze e-learning worden het inbrengen, verwijderen en verzorgen van een blaaskatheter bij een man behandeld. De e-learning is voor verpleegkundigen en ander medisch personeel. Voor een volledig beeld van hoe deze handeling in het Radboudumc wordt uitgevoerd, bestudeer tevens het Radboudumc protocol 037190 op het Qportaal. Om je bekwaamheid in deze handeling te kunnen aantonen en te onderhouden, is het van belang om deze e-learning te combineren met intercollegiale toetsing en/of een training in het Skills- en Simulatielab.
Accreditatie e-learning:  2 punten Kwaliteitsregister V&V.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Blaaskatheter vrouw

In deze e-learning worden het inbrengen, verwijderen en verzorgen van een blaaskatheter bij een vrouw behandeld. De e-learning is voor verpleegkundigen en ander medisch personeel. Voor een volledig beeld van hoe deze handeling in het Radboudumc wordt uitgevoerd, bestudeer tevens het Radboudumc protocol 037190 op het Qportaal. Om je bekwaamheid in deze handeling te kunnen aantonen en te onderhouden, is het van belang om deze e-learning te combineren met intercollegiale toetsing en/of een training in het Skills- en Simulatielab.
Accreditatie e-learning:  2 punten Kwaliteitsregister V&V.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Bloedafname via venapunctie

In deze e-learning wordt de vaardigheid bloedafname via venapunctie behandeld. De e-learning is voor verpleegkundigen en ander medisch personeel. Voor een volledig beeld van hoe deze handeling in het Radboudumc wordt uitgevoerd, bestudeer tevens het Radboudumc protocol 042307 op het Qportaal. Om je bekwaamheid in deze handeling te kunnen aantonen en te onderhouden, is het van belang om deze e-learning te combineren met intercollegiale toetsing en/of een training in het Skills- en Simulatielab.
Accreditatie e-learning:  2 punten Kwaliteitsregister V&V.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Borstvoeding

De e-learning Borstvoeding gaat in op het volledige proces van voorbereiden, starten en continueren van borstvoeding. Uitgangspunt is de Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk en begeleiding van ouders die borstvoeding geven, maar ook leert men omgaan met ouders die borstvoeding geven. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Compressief zwachtelen (ACT)

In deze e-learning wordt de vaardigheid compressief zwachtelen (Ambulante Compressie Therapie, ACT) behandeld. De e-learning is voor verpleegkundigen en ander medisch personeel. Voor een volledig beeld van hoe deze handeling in het Radboudumc wordt uitgevoerd, bestudeer tevens het Radboudumc protocol 026583 op het Qportaal. Om je bekwaamheid in deze handeling te kunnen aantonen en te onderhouden, is het van belang om deze e-learning te combineren met intercollegiale toetsing en/of een training in het Skills- en Simulatielab.
Accreditatie e-learning:  2 punten Kwaliteitsregister V&V.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2 3 4 5 6 7